Notariaat Wellens, Paul Wellens - notaris

 

Notariaat Wellens

Paul Wellens - notaris

EPC: NIEUWE VERPLICHTING VANAF 1 JANUARI 2012

27 december 2011

EPC bij verkoop en verhuur van woongebouwen

Het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) informeert potentiële kopers en huurders over de energiezuinigheid van de woning. Het EPC is verplicht vanaf het moment dat een woning te koop of te huur staat, zo niet riskeert de eigenaar een boete.

Vanaf 1 januari 2012 is het nu ook verplicht voor de verkoper of verhuurder, alsook zijn lasthebber of gevolmachtigde, om het kengetal en het adres van de woning of de unieke code van het certificaat te vermelden in de advertenties waarin de woning te koop of te huur wordt aangeboden, zoals advertenties in folders, tijdschriften, kranten, websites, nieuwsbrieven, beurzen of TV.

Het kengetal wordt uitgedrukt in kWh/m² en geeft het berekende energieverbruik per jaar per m² bruikbare vloeroppervlakte weer. De unieke code is een deel van het certificaatnummer dat op ieder EPC vermeld wordt.

 

 

Bron: VEA zie www.energiesparen.be

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .