Notariaat Wellens I Vreven

 

Notariaat Wellens I Vreven

In de context van "gezinswoning" vindt u op notaris.be nog volgende 46 artikels.

Vorige 1 2 Volgende

1 Geniet de gezinswoning bijzondere bescherming?

2 Erfrecht samenwonenden en gehuwden

3 Wat houdt wettelijk samenwonen in?

4 Uw gezinswoning: in de erfenis laten zitten of bij leven schenken?

5 Hoe als zelfstandige je gezinswoning beschermen?

6 GENIET DE GEZINSWONING BIJZONDERE BESCHERMING?
Mag u zomaar beslissen wat er met de gezinswoning gebeurt? Wat als u getrouwd bent of wettelijk samenwoont? U...

7 HOE KAN EEN ZELFSTANDIGE ZIJN WONING BESCHERMEN TEGEN SCHULDEISERS?
Hoe kan dit wettelijk geregeld worden? En kan dit voor elke zelfstandige? U krijgt het antwoord in onze...

8 Vruchtgebruik op de gezinswoning
Stel: een dame hertrouwt zonder contract. Kan ze in de gezinswoning blijven wonen als haar man overlijdt?...

9 Erfrecht samenwonenden en gehuwden
Wat zijn de verschillen tussen samenwonenden en gehuwden op het ogenblik dat één van de...

10 Erfrechten samenwonenden vs gehuwden bij overlijden van één van de partners
Wat zijn de verschillen tussen samenwonen en gehuwd zijn? Erven samenwoners automatisch van elkaar? En...

11 Hoe de langstlevende partner beschermen wat de gezinswoning betreft?
Stel: je woont samen met iemand die alleen eigenaar is van de woning. Jullie zijn niet gehuwd en wonen...

12 Inbreng van de gezinswoning in de huwgemeenschap
Stel: een man heeft 15 jaar geleden zelf een woning gekocht, maar hij woont er nu al een hele tijd met...

13 Wat houdt wettelijk samenwonen in?
Wie kan wettelijk samenwonen? Hoe verloopt de procedure? Welke rechten en plichten komen erbij kijken? U...

14 Nieuw in Huwen en samenwonen
Vroeger was trouwen de norm, maar vandaag is dat lang niet meer het geval. De cijfers van de wettelijke...

15 Feitelijk samenwonen, wettelijk samenwonen of trouwen: meer dan louter fiscale gevolgen
Koppels die al een tijdje samenwonen, vragen zich wel eens af of het niet beter zou zijn om “wettelijk”...

16 Schatting van onroerend goed bij een overlijden
Over welke goederen gaat het? Moet je een schatter aanstellen of kan je zelf aan de slag? Wat met de...

17 Uw gezinswoning: in de erfenis laten zitten of bij leven schenken?
Wat is het verschil tussen beide? Welke belastingen komen er bij kijken? En wat als er meer dan één...

18 5 misverstanden over successieplanning
“Successieplanning” klinkt niet meteen als muziek in de oren voor de meeste mensen. Het begrip...

19 De beperkte aansprakelijkheid bij een BVBA: wat houdt dit in?
Hoe kan je als zelfstandige je privévermogen veilig stellen bij een faillissement of schadeclaim?...

20 Je gezinswoning aankopen via je vennootschap
Is dit fiscaal interessant? Wat met de burgerrechtelijke gevolgen van die fiscale keuze? Wat bij een...

21 Ongehuwd samenwonen: hoe kan je elkaar beschermen?
Julllie wonen samen, maar zijn niet getrouwd: wat als je partner overlijdt? Wat met de gezinswoning?...

22 Worden je kinderen uit je eerste huwelijk benadeeld als je hertrouwt?
Hertrouwen en erfrecht: wat zijn de regels? Naar wie gaat je erfenis: naar je kinderen of naar je nieuwe...

23 De “samenwonende partner” in de drie gewesten
Hoeveel je moet betalen wanneer je erft, hangt van veel zaken af. Hoeveel je erft is daarbij een belangrijke...

24 Samen met je partner een woning kopen als je niet getrouwd bent of wettelijk samenwoont
Je bent niet getrouwd? En je woont ook niet wettelijk samen? Hoe kan je dan samen met je partner best...

25 Wettelijk samenwonen of trouwen?
Wat zijn de verschillen? Wat met het erfrecht? Wat als de relatie spaak loopt? Wat zijn je rechten en...

Vorige 1 2 Volgende
 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .